Ekologisk
Biologiskt nedbrytbar


Producerad med hänsyn till miljön. I framställningen av TRON används återvunnet och därmed mindre skadligt material, varpå miljöpåverkan från TRON engångspotta är ytterst begränsad.

Renare produktion
Den minskar belastningen på miljön


Vatten, energi och råvaror överanvänds ofta i produktion. Noggrann övervakning av tillverkningsprocessen samt kontinuerliga förbättringsanalyser och besparingsåtgärder görs i framställningen av engångspottan TRON. Vid framställningen av TRON är energikonsumtionen ytterst begränsad i alla produktionsled och processen är inte heller skadlig för människor eller miljön.

TRON - ta hand om miljön
Löser ditt barns toalettbehov på offentliga platser, då toalett inte finns tillgänglig eller när ni är på resande fot

Den skyddar och bevarar miljön

 

Tillverkad av miljövänliga råvaror


I framställningen av engångspottan TRON har icke-förnybara resurser ersatts med förnybara. Råvarorna som används i framställningen kommer från återvunnet material. Huvudinslaget i pottan är tillverkad i återvunnen kartong. Den absorberande SAP-dynan, vilken absorberar vätska och lukt, är biologiskt nedbrytbar.


Engångspotta för barn